Twilight

Malbork (Poland) Celebrate St Patrick’s Day

All around the world today cities, towns and communities become Irish for this special St Patrick day. In a normal year parades would fill the streets of all the major capitals of the world. New York, San Francisco, London etc.

In 2017 Kilkenny City and Malbork Poland signed their full twinning agreement. for a number of years a delegation would come to Kilkenny and join the Members of the Municipal District at the Mayor’s St Patrick’s Night Dinner. Alas not 2021. with the Covid pandemic unfortunately on the rise again across Europe travel to and from Poland is unlikely for some months yet.

But Our good friends are still celebrating in style with us. City hall and government buildings will be all shinning in a beautiful emerald colour once darkness falls across the Malbork Sky line

Like many of our friends Malbork will be celebrating our patron saints day ,St Partick

2021-03-17 11:45:06 (OST. AKT: 2021-03-17 15:48:06)

17 marca przypada narodowe święto Irlandii, Dzień św. Patryka. Przed pandemią było to jedno z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. W wielu miejscach na zielono podświetlane są również charakterystyczne dla danego miejsca budynki i obiekty.Podobnie będzie w tym roku w Malborku. Tym razem wieczorem na zielono zaświecą okna sali obrad w Urzędzie Miasta Malborka. W ten sposób połączyliśmy się z Kilkenny, naszym partnerskim miastem na “Zielonej Wyspie”.

Dzień Świętego Patryka to święto związane z patronem Irlandii. Legenda głosi, że sprowadził on chrześcijaństwo na wyspę, spopularyzował zieloną koniczynę i uwolnił Irlandię od węży. 17 marca uznawane jest za datę śmierci świętego i obchodzone jest w Irlandii od około 1500 lat. Zielony jest narodowym kolorem Irlandii. Barwa ta nawiązuje do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizuje trójlistną koniczynę, za pomocą której św. Patryk tłumaczył niewiernym, czym jest Trójca Święta.

March 17 is ireland’s national day, St. Patrick’s Day. Before the pandemic, it was one of the most celebrated holidays in the world. In many places, the green lights are also illuminated by the buildings and objects characteristic of the place.The same will be true this year in Malbork. This time in the evening, the windows of the meeting room at the Malbork City Hall will light up in green. In this way, we connected with Kilkenny, our partner city on the “Green Island”.
St. Patrick’s Day is a holiday associated with the patron saint of
Ireland. Legend has it that he brought Christianity to the island, popularized green clover and freed Ireland from the sea. March 17 is considered the date of death of the saint and has been celebrated in Ireland for about 1,500 years. Green is the national color of Ireland. This color refers to the grassy landscape of the island and symbolizes the three-leaf clover, with the help of which St. Patrick explained to the unfaithful what the Holy Trinity is.
You can also follow St. Patrick’s Festival Kilkenny
online

You may also like...