Twilight

Polish Presidential Elections 


Są trzy sposoby na złożenia wniosku do ujęcia w spisie wyborców:
 rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi e-Wybory;
 złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście w
siedzibie urzędu w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00-
15:00, wtorek 12:00-17:30 lub korespondencyjnie na adres: Consular and Polish
Diaspora Section, Embassy of the Republic of Poland in Dublin, 4-8 Eden Quay, Dublin
1, D01 N5W8); przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej [email protected] z
załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.
W przypadku składania wniosku pobranego z naszej strony poprzez złożenie/przesłanie
papierowej wersji lub wysyłanie wniosku z załączonym skanem/fotografią podpisanego
własnoręcznie na adres mailowy należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych oraz załączyć ją do przesyłanego i podpisanego wniosku.

Zachęcamy do samodzielnego rejestrowania się w systemie e-Wybory:
ewybory.msz.gov.pl (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego).
By móc wziąc udział w głosowaniu, należy posiadać ważny polski dokument tożsamości
(dowód osobisty lub paszport).

You may also like...